VELOX je automatski dozator

zatvarač od hromirane plastike


VELOX je dovoljno pri
čvrstiti na bocu i sipati!
Svaki put izlazi ta
čna mera. 

Za više od jedne mere, dovoljno je bocu premestiti

sa jedne na drugu čašu bez uspravljanja.


Ponavljanje postupka je potupuno automatsko.
 


KLIKNI NA SLIKU ZA POVE
ĆANI PRIKAZ

 

 

 

Art. 08-01

Dozator VELOX
Doze: cc.20-25-30

 

 

 

Art. 08-02

Dozator VELOX
Doze: cc.35-40-45-50
 

 

 

Art. 09-01
Metalni hrom pourer

 

 

Art. 09-02
Plasti
čne balone (tri boje)