Prije postavljanja na novu bocu, poželjno je oprati dozator tekućom vodom;
napuniti i isprazniti dozator nekoliko puta, aktiviraju
ći plastični ili metalni sakupljač kapljica.
Obrisati dozator sa vanjske strane mekom krpom.

Kada se koriste p
a sa povišenim sadržajem šećera, obavezno oprati dozator

svaki put kada se počinje koristiti nova boca.

Nikad ne ostavljati dozator izvan upotrebe a da prije toga nije dobro opran.

Ako su dozatori korišteni u prostorijama u kojima se temperatura mijenja preko no
ći,

naročito zimi, preporuča se skidanje boca sa nosača, uspraviti boce

ostavljajući dozatore na bocama te ih ponovno postaviti na mjesto drugo jutro.

Maksimalna temperatura vode za pranje: 40°