Stoni i zidni rotirajući nosači
Su najprest
niji proizvodi u našoj proizvodnji
Njihove glavne osobine su slede
će:

Stoni rotiraju
ći sastavljen je od metalnog hromiranog postolja sa protivtežom od lakiranog gvožđa.
Metalna hromirana cev zajedno sa dva pozla
ćena prstena i jednim aluminijskim cilindrom,

sačinjavaju rotirajući sastav koji može držati i vrteti od 4 do 6 boca odjednom.
Zidni rotiraju
ći ima, umesto postolja, metalnu hromiranu ploču, pomoću koje možemo pričvrstiti nosač za zid ili konzolu.
Svi delovi od kojih se sastoje rotiraju
ći nosači su metalni.
Naši rotiraju
ći nosači su ručni rad – ograničena proizvodnja.

KLIKNI NA SLIKU ZA POVE
ĆANI PRIKAZ

 

 

 

Art. 06


Zidni rotiraju
ći nosač za 4, 5 ili 6 boca
Mere: visina cm. 60 - zapremina cm. 30


Postavljanje na konzolu ili zid

 

 

 

 

Art. 07

Stolni rotiraju
ći nosač za 4, 5 ili 6 boca
Mere: visina cm. 70 - zapremina cm. 30