Stolni i zidni rotirajući nosači su najprestižniji proizvodi u našoj proizvodnji
Njihove glavne zna
čajke su slijedeće:

Stolni rotiraju
ći sastavljen je od metalnog kromiranog postolja sa protutežom od lakiranog željeza.
Metalna kromirana cijev zajedno sa dva pozla
ćena prstena i jednim aluminijski cilindrom,

sačinjavaju rotirajući sustav koji može držati i vrtjeti od 4 do 6 boca odjednom.
Zidni rotiraju
ći ima, umjesto postolja, metalnu kromiranu ploču, pomoću koje možemo pričvrstiti nosač za zid ili konzolu.
Svi dijelovi od kojih se sastoje rotiraju
ći nosači su metalni.
Naši rotiraju
ći nosači su ručni rad – ograničena proizvodnja.

KLIKNI NA SLIKU ZA POVE
ĆANI PRIKAZ

 

 

 

Art. 06


Zidni rotiraju
ći nosač za 4, 5 ili 6 boca
Mjere: visina cm. 60 - zapremina cm. 30


Postavljanje na konzolu ili zid

 

 

 

 

Art. 07

Stolni rotiraju
ći nosač za 4, 5 ili 6 boca
Mjere: visina cm. 70 - zapremina cm. 30