Pred pričetkom točenja nove steklenice je priporočljivo dozator splakniti pod curkom

tekoče vode, tako, da večkrat napolnimo in izpraznimo dozator

s pritiskom na izlivnik, nakar dozator osušimo od zunaj z mehko krpo.

Pri uporabi pija
č z visoko vsebnostjo sladkorja, ga obvezno splaknemo vsakokrat preden začnemo točiti novo steklenico.

Nikoli ne umaknemo dozatorja iz uporabe za dalj časa ne da bi ga pred tem temeljito očistili.

V primeru, ko se dozatorji uporabljajo v prostorih, ki so podvr
ženi znatni razliki v nočni temperaturi

(zlasti pozimi) je priporočljivo sneti steklenico z nosilca in jo obrniti v pravilen položaj,

pri čemer glava dozatorja ostane na steklenici in jih znova namestiti prihodnje jutro.

Temperatura vode s katero
čistimo dozatorje naj ne presega 40°.