Glavne karakteristike dozatorjev ITALDOSIT:

Zelo enostavna uporaba za vse vrste
žganih pijač.
Hitrost uporabe in natan
čnost povečujeta zaslužek.
Ni izgub zaradi kapljanja ali razpršitve.
Sestavljeni so iz kovinskih (kromanih ali pobakreni) delov ali visoko kvalitetne plastike.
Vsa tesnila so ro
čno izdelana z uporabo visoko kvalitetne silikonske gume.
Vsak posamezen dozator je preizkušen in je sestavljen iz zamenljivih delov.

KLIKNI NA SLIKO ZA POVE
ČAVO

 

KOVINSKO Dozator KROMIRAN

 

Art. 01-01
 

KOVINSKO Dozator KROMIRAN
(s kovinskim izlivnikom)
Doze: cc.20-25-30-35-40

KOVINSKO Dozator KROMIRAN

 

Art. 01-02

KOVINSKO Dozator KROMIRAN
(s kovinskim izlivnikom)
Doze: cc.10-45-50-55-60-65

KOVINSKO Dozator KROMIRAN

 

Art. 01-03

KOVINSKO Dozator KROMIRAN
(s plasti
čnim izlivnikom)
Doze: cc.20-25-30-35-40

KOVINSKO Dozator KROMIRAN

 

Art. 01-04

KOVINSKO Dozator KROMIRAN
(s plasti
čnim izlivnikom)
Doze: cc.10-45-50-55-60-65

KOVINSKO Dozator ZLAT

 

Art. 01-05

KOVINSKO Dozator ZLAT
(s kovinskim izlivnikom)
Doze: cc.20-25-30-35-40

KOVINSKO Dozator ZLAT

 

Art. 01-06

KOVINSKO Dozator ZLAT
(s kovinskim izlivnikom)
Doze: cc.10-45-50-55-60-65

KOVINSKO Dozator POBAKRENI

 

Art. 01-07

KOVINSKO Dozator POBAKRENI
(s kovinskim izlivnikom)
Doze: cc.20-25-30-35-40
(da je treba v kombinaciji z našo
črno nosilec - glej "Nosilci" stran)

KOVINSKO Dozator POBAKRENI

 

Art. 01-08

KOVINSKO Dozator POBAKRENI
(s kovinskim izlivnikom)
Doze: cc.10-45-50-55-60-65
(da je treba v kombinaciji z našo
črno nosilec - glej "Nosilci" stran)

KOVINSKO Dozator KROMIRAN s števcem

 

Art. 03-01

KOVINSKO Dozator KROMIRAN s 4-mestnim števcem,

ki ne dopušča manipulacije in se avtomatsko vrne na 1
Doze: cc.20-25-30-35-40

KOVINSKO Dozator KROMIRAN s števcem

 

Art. 03-02

KOVINSKO Dozator KROMIRAN s 4-mestnim števcem,

ki ne dopušča manipulacije in se avtomatsko vrne na 1
Doze: cc.10-45-50-55-60-65

KOVINSKO Dozator zlat s števcem

 

Art. 03-03

KOVINSKO Dozator ZLAT s 4-mestnim števcem, ki ne dopuš
ča manipulacije in se avtomatsko vrne na 1
Doze: cc.20-25-30-35-40

KOVINSKO Dozator zlat s števcem

 

Art. 03-04
 

KOVINSKO Dozator ZLAT s 4-mestnim števcem, ki ne dopušča manipulacije in se avtomatsko vrne na 1
Doze: cc.10-45-50-55-60-65