Dozator ITALDOSIT glavne značajke:

Prilago
đava se svakoj vrsti pića i krajnje je jednostavan za korištenje.
Brzina i preciznost pridonose pove
ćanju zarade.
Uklanja bilo kakav problem raspršivanja i kapanja.
Sastavljen je od metalnih kromiranih dijelova(ili pozla
ćenih) i plastičnih dijelova vrhunske kvalitete.
Sve brtve proizvodimo ru
čno, korištenjem silikonske gume vrhunske kvalitete.
Svi su dozatori testirani pojedina
čno, a svaki je njihov dio zamjenjiv.

KLIKNI NA SLIKU ZA POVE
ĆANI PRIKAZ

 

Metalni Kromirani dozator

 

Art. 01-01
 

Metalni Kromirani dozator
(sa METALNIM sakuplja
čem kapljica)
Doza: cc.20-25-30-35-40
 

Metalni Kromirani dozator

 

Art. 01-02

Metalni Kromirani dozator
(sa METALNIM sakuplja
čem kapljica)
Doza: cc.10-45-50-55-60-65

Metalni Kromirani dozator

 

Art. 01-03

Metalni Kromirani dozator
(sa PLASTI
ČNIM sakupljačem kapljica)
Doza: cc.20-25-30-35-40

Metalni Kromirani dozator

 

Art. 01-04

Metalni Kromirani dozator
(sa PLASTI
ČNIM sakupljačem kapljica)
Doza: cc.10-45-50-55-60-65

Metalni Pozlaćeni dozator

 

Art. 01-05

Metalni Pozla
ćeni dozator
(sa METALNIM sakuplja
čem kapljica)
Doza: cc.20-25-30-35-40

Metalni Pozlaćeni dozator

 

Art. 01-06

Metalni Pozla
ćeni dozator
(sa METALNIM sakuplja
čem kapljica)
Doza: cc.10-45-50-55-60-65

Metalni POBAKRENI Dozator

 

Art. 01-07

Metalni POBAKRENI Dozator
(sa METALNIM sakuplja
čem kapljica)
Doza: cc.20-25-30-35-40
(kombinirati s našim CRNIM nosa
čem – vidjeti stranicu ''nosači'')

Metalni POBAKRENI Dozator

 

Art. 01-08

Metalni POBAKRENI Dozator
(sa METALNIM sakuplja
čem kapljica)
Doza: cc.20-25-30-35-40
(kombinirati s našim CRNIM nosa
čem – vidjeti stranicu ''nosači'')

Metalni Kromirani dozator sa brojačem

 

Art. 03-01

Metalni Kromirani dozator sa zašti
ćenim brojačem sa

četiri znamenke, automatski povratak na 1
Doza: cc.20-25-30-35-40

Metalni Kromirani dozator sa brojačem

 

Art. 03-02

Metalni Kromirani dozator sa zašti
ćenim brojačem sa

četiri znamenke, automatski povratak na 1
Doza: cc.10-45-50-55-60-65

Metalni Pozlaćeni dozator sa brojačem

 

Art. 03-03

Metalni Pozla
ćeni dozator sa zaštićenim brojačem sa

četiri znamenke, automatski povratak na 1
Doza: cc.20-25-30-35-40

Metalni Pozlaćeni dozator sa brojačem

 

Art. 03-04
 

Metalni Pozlaćeni dozator sa zaštićenim brojačem sa

četiri znamenke, automatski povratak na 1
Doza: cc.10-45-50-55-60-65