Prilagođenih rješenja za vaši proizvodi


KLIKNI NA SLIKU ZA POVE
ĆANI PRIKAZ
 

 

 

 

 

Dozator sa sopstvenom reklamnom pločom
(za postavljanje na standardni nosa
č Art.04-01)

 

 

 

 

Dozator za boce sa sigurnosnim žigom Art.02-01

sa sopstvenom reklamnom pločom
(za postavljanje na standardni nosa
č Art.04-01)

 

 

 

Plastična reklamna ploča sa gumenom nalepnicom, četverobojna štampa,

koja ističe ime i znak stvarajući efekt uvećavanja.


Efekt uve
ćavanja pomaže u transformaciji obične etikete u lepo istaknuto ime važnog izgleda.
Najmanja preporu
čena narudžba: 200 komada

 

Art. 04-03


Specijalni nosa
č za sopstvenu reklamu.
Od anodizovanog aluminijuma – prirodna boja

 

(širina. x visina.)
92 x 119 - 119 x 91 - 124 x 124 - 65 x 129
Najmanja narud
žba: 300 kom.
Plasti
čna tabla za postavljanje na specijalni nosač.

 

Art. 04-06


Aluminijumski nosa
č za MAGNUM boce
sa hvataljkom sa dvostrukim zupcima

ili za postavljanje na zid.

Od anodizovanog aluminijuma – prirodna boja
(potrebne su nam mere i težina pune boce)