Prilagođenih rješenja za vaši proizvodi


KLIKNI NA SLIKU ZA POVE
ĆANI PRIKAZ
 

 

 

 

 

Dozator Art.01-01 sa vlastitom reklamnom pločom
(za postavljanje na standardni nosa
č Art.04-01)

 

 

 

 

Dozator za boce sa sigurnosnim žigom Art.02-01

sa vlastitom reklamnom pločom
(za postavljanje na standardni nosa
č Art.04-01)

 

 

 

Plastična reklamna ploča sa gumenom naljepnicom, četverobojna štampa,

koja ističe ime i znak stvarajući efekt povećala.


Efekt pove
ćala pomaže u transformaciji obične etikete u lijepo istaknuto ime važnog izgleda.
Najmanja preporu
čena narudžba: 200 komada

 

 

Art. 04-03


Specijalni nosa
č za vlastitu reklamnu.
Od anodiziranog aluminija

 

prirodna boja: (širina. x visina.)
92 x 119 - 119 x 91 - 124 x 124 - 65 x 129
Najmanja naru
đba: 300 kom.
Plastična tabla za postavljanje na specijalni nosač.

 

Art. 04-06


Aluminijski nosa
č za MAGNUM boce

sa hvataljkom sa dvostrukim zupcima

ili za postavljanje na zid.

Od anodiziranog aluminija – prirodna boja


(potrebne su nam mjere i te
žina pune boce)